کرج من


درگاه واحد خدمات الکترونیک شهرداری کرج

بیشتر بدانید

هر آنچه که نیاز دارید!


شهرداری کرج در راستای یکپارچگی خدمات الکترونیکی ، توسعه خدمات غیرحضوری ، کاهش سفرهای شهری و نیز به منظور تسهیل در امر پرداخت عوارض خودرو و نوسازی ، امور مربوط به شهرسازی ، اصناف ، درآمد... امکان پرداخت عوارض ، مشاهده مشخصات خودرو ، ملک و سوابق پرداختی را برای کلیه شهروندان از طریق این درگاه فراهم نموده است

شروع کنید

خدمات


خدمات شهرسازی

مشاهده عوارض شهرسازی ، نوسازی ، اصناف و ...

پرداخت آنلاین

شما میتوانید عوارض خود را بدون حضور در شهرداری پرداخت نمایید

خدمات خودرو

مشاهده عوارض خودرو و سوابق آن

استعلام پرداخت

پیگیری پرداخت های انجام شده

جستجوی متوفیان

محاسبه آنلاین عوارض خودرو

ورود / ثبت نام


ورود شهروندان

ثبت نام شهروندان

فرآیندهای شهرداری


فرآیند پروانه احداث بنا

فرآیند پایانکار کلی

فرآیند پاسخ استعلام بانک

با ما در تماس باشید


026-3593